Подробности о корсети при сколиозе
Учеба
В началоКаталог файловОфисные
Tags
Что значит изменения в миокарде синусовый ритм 65
Крестцовый отдел позвоночника диагноз незначительное сужение мо
Болит мягкое нёбо и голова
Грамотный врач дерматолог в липецке по псориазу

Праздники России

Подробности о корсети при сколиозе
20.02.2013

Гръбначните изкривявания у нас са достатъчно широко разпрозстранени и представляват сериозен медико-социален проблем. Решаването му изисква обединяване на усилията на ортопеди, кинезитерапевти, рехабилитатори, педагози и родители. При несигурните телодържания, при нефиксираните изкривявания, при I и някои преходни форми между I и II степен на изкривявания, кинезитерапията е методът който дава много добри резултати.

При фиксираните изкривявания, при II и III степен на изкривяване, прилагането на кинезитерапия е недостатъчно. Необходимо е тя да се съчетае с използването на коригиращ корсет. Това съчетание на двата метода на лечение довежда до по-добри резултати, защото при използването на корсет се дава правилна позиция на гръбначния стълб, а с кинезитерапията се тренира паравертебралната гръбна мускулатура. Каква е ролята на корсета? Корсетите се делят на коригиращи и фиксиращи. Ролята на коригиращия корсет е да постигне максимална корекция на гръбначната деформация и да я предпази от по-нататъчно прогесиране. Биомеханични и медицински изисквания към коригиращите корсети КК.

КК трябва да разтовари гръбначния стълб по надлъжната му ос от силите на гравитация; 2. КК трябва да бъде конструиран така, че максимално да корегира гръбначната деформация и да не се допуска по-нататъчен прогрес на заболяването; 3. КК трябва да допуска единствено движения на гръбначния стълб само в посока, която допринася корекция на изкривяването; 4. КК трябва да е конструиран така, че да не ограничава совбодните движения на горните и долните крайници; 5. КК трябва да е конструиран така, че да има възможност за трениране на паравертебралната гръбна мускулатура; 6. КК трябва да има добър външен естетичен вид. Принцип на действие на коригиращия корсет КК Коригиращите корсети се базират на действието на три или четири асиметрични сили действащи в една и съща равнина. Основните коригиращи сили се делят на – хоризонтални, вертикални и смесено действащи. Силите които се прилагат в хоризонтална посока са най-ефективни при изкривявания с ъгъл 20 ⁰ по Кобб, при изкривявания между 20 ⁰ и 40 ⁰ най-ефективни са смесените хоризонатлна и вертикална посока на действие и при ъгъл по-голям от 40 ⁰ по Кобб, най-ефективна корекция се получава при прилагането на вертикално действаща сила. Последната е ефективна и при деформации на гръбначния стълб, когато върха на изкривяването е високо разположен по-горни оттдели на торакалния дял.

Негативни страни на корсетите Отрицателните страни при корсетолечението са следните 1. Неудобство от носенето на корсета 24 часа – корсета се носи денонощно; 2. Психологични – децата могат да бъдат обект на подиграване от техните съученици и приятели; 3. Поява на алергични реакции от материата на корсета; 4.Хипотрофия и хипотонус на мускулите на гръдния кош; 5.

Евентуална поява на охлузвания и рани – при не добре конструиран корсет; 6.


Категория: Новости | Добавил: heroclixsman
Просмотров: 279 | Загрузок: 3972
Каталоги

Copyright http://sedecdark.ru/ © 2015